رستم و افراسیاب

دسته : قصه گویی
قصه گو : طاهره رحمتی
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : حماسی

وقتی خبر لشگر کشی افراسیاب به ایرانیان می‌رسد، بزرگان ایران نزد زال می‌آیند و از او می‌خواهند تا راه چاره‌ای بیابد. زال، رستم را آماده‌ی نبرد می‌کند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : شاهنامه
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری