چوچک بابا

دسته : قصه گویی
قصه گو : سیده فاطمه رضایی
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : کهن

پسری به نام «چوچک بابا» از مادرش می‌خواهد برایش دیماج (یک غذای محلی) درست کند؛ تا آماده شدن غذا پسر می‌خوابد. در این بین مادر غذا را به مردی درویش می‌بخشد. «چوچک بابا» پس از بیدار شدن با شنیدن ماجرا از مادرش قهر می‌کند و از خانه ببیرون می‌رود. قصه حکایت ماجرا‌هایی است که برایش اتفاق می‌افتد.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : قصه محلی
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری