سلام خدا

دسته : شعر خوانی

دکلمه شده با صدای سیده فاطمه موسوی عضو مرکز شماره 10 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم
باهدایت و همراهی : طیبه حقگو مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

شرح فیلم و صوت

به نام خداوند دل های آبی

خداوند این مردم آفتابی

خداوند پاکی که همتا ندارد

خدایی که اینجا و آنجا ندارد

خدایا، نگاهم بکن تا برویم

توانم بده تا به نامت بگوییم

کمک کن که از سنگ چیزی بفهمم

 و از یک دل تنگ چیزی بفهمم

مرا غرق در لحظه های دعا کن

مرا ای همه مهربانی صدا کن

خدایا مرا ساکن آسمان کن

مرا عابر کوچه کهکشان کن

چنان کن که در من دوبیتی بروید

زبانم برای درختان بگویید

مرا آشنا با غم دیگران کن

 خدایا، همانی که خواهی همان کن

مشخصات فیلم و صوت
شاعر : عباسعلی سپاهی یونسی
قالب شعر : مثنوی
اجرا کننده : سیده فاطمه موسوی عضو مرکز شماره ۱٠ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم