انگشتر

دسته : قصه گویی
قصه گو : محمد حمود محمد
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : ملل

دختری که احساس حقارت می‌‌کند و فکر می‌کند قدرت انجام هیچ کاری را ندارد نزد استادش می‌رود تا از او راهنمایی بخواهد.

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری