پایه های انسانی کاخ کوریاما

دسته : قصه گویی
قصه گو : ساچیو آزوما
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال
موضوع قصه : ملل

در قرن شانزدهم ژاپن به بخش‌های مختلفی تقسیم شد. در زمانی که رهبران فئودال با سامورای‌ها به طور مداوم در جنگ بودند تا قدرت حاکم بر کشور شوند. شوجومورا بچه‌ی 12 ساله پسر رهبر فئودال آکی بود، در آن زمان انسان‌ها را زیر کاخ‌ها می‌گذاشتند و می‌گفتند کاخ پایه‌های انسانی دارد، سال‌ها بعد شوجومورا، بزرگ شد و این قانون را برداشت و گفت زندگی بشر ارزشمند است هرگز یک‌بار دیگر به یک پایه‌ی انسان فکر نکنید.

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری