مارمولک و آفتابگردان

دسته : حکایات

عضو برگزیده مسابقه کتابخوانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - مرحله استانی - استان گیلان - آبان 1396

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : یکتا رحمتی - عضو مرکز مجتمع رشت - استان گیلان