یک مشت نیم مشت

دسته : قصه گویی
قصه گو : فاطمه نوایی - عضو مرکز صومعه سرا - استان گیلان
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٧ سال
موضوع قصه : فلکلور

برگزیده استانی قصه گویی - تابستان 1396

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : شاهنامه
مدت قصه گویی : ۱٠-۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری