کودک ماهیگیر

دسته : قصه گویی
قصه گو : سوسن حیاتی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : فلکلور

کودک ماهیگیر فقیری پدرش را از دست می‌دهد؛ پس به جای پدر عهده‌دار مخارج خانواده می‌شود. یک روز کنار دریا سلطان محمود غزنوی او را می‌بیند و از او دلجویی می‌کند. در این بین اتفاقی بین آن‌ها رخ می‌دهد که مسیر قصه را مشخص می‌کند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری