چرا این تلفن زنگ نمی‌زند؟

صداي زنگ تلفن قطع نمي شود تعميركار تلفن در جستجوي منبع اين صدا در ميان تلفن ها در اتاق كار خود سرگردان است .ولي به نظر مي رسد اين صدا ، از اين تلفنها نيست ...

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٩۱
تکنیک : سه بعدی
مدت زمان : 8 دقیقه و 17 ثانیه
عوامل : نویسنده، کارگردان و پویانما: هادی یقین لو
صدا و موسیقی: محمود محقق
طراح فضا و بافت: مانی کاشیان
صدا پیشه و پویا نمایی دو بعدی: سروش دیانتی
دستیار کارگردان: مانی کاشیان
مشاور کارگردان: محمد علی سلیمانزاده
مشاور فیلمنامه: (مرحوم) وجیه ا... فرد مقدم
سامانه ثبت حرکت: موسسه آوینی