رستم و دیو سفید

دیوِ سپید در داستان‌های شاهنامه ،نام فرمانروای دیوان در مازندران بود. او کیکاووس شاه ایران و سپاهش را در غاری زندانی کرد و رستم برای آزادی ایرانیان به نبردِ دیو سفید رفت. رستم پس از گذر از منازلی پر ماجرا،سرانجام دیو سپید را می یابد. در یک نبرد هولناک، اورا می کشد و کاووس و بزرگان لشگراورا آزاد می کند.

شرح فیلم و صوت

در این داستان می شنویم:

روزی روزگاری در کشور ایران،پادشاهی بود به نام کی قباد.او برای حفظ راحتی و آسایش مردمش با دشمنان ایران جنگید و آن ها را از آنجا بیرون کرد.اما کی قباد هم مانند همه مردم روزی پیر شد و حس کرد که دیگر عمرش به پایان رسیده است.این بود که پسرش کاووس را صدا زد و...

مشخصات فیلم و صوت
قصه گو : سمیه امیری
منبع قصه : شاهنامه فردوسی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
موضوع قصه : اسطوره ای ، حماسی ، پهلوانی ، افسانه ای
نویسنده : سمیه امیری