باغ هزار دخترون

مادربزرگ و نوه ی کوچک اش با خوبی و خوشی در یک خانه ی کوچک زندگی می کنند. یک روز دخترک به دنبال نوری زمردین رنگ به داخل چاه آشپزخانه شان می رود و گم می شود. مادربزرگ برای پیداکردن او همه جا را زیر پا می گذارد و حتی کلاغه را هم به دنبال اش می فرستد. اما از دخترک خبری نیست که نیست. تا این که سر و کله ی یک قورباغه از داخل چاه پیدا می شود و با زبان اشاره به آن ها می گوید برای پیداکردنِ دختر باید به دنبال او به داخل چاه بروند. این گونه است که سفر آن سه به سرزمین های دیوهای سیاه و سفید آغاز می شود....

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٩٠
مدت زمان : 10 دقیقه
عوامل : نویسنده: لیلا خلیل زاده، بر اساس داستان "باغ هزار دخترون"، نوشته افسانه شعبان نژاد
زمان فیلم: ۱٠ دقیقه
فضاسازی: نوشین صادقیان، لیلا خلیل زاده
طراحی شخصیت: نوشین صادقیان
انیماتور: فرید منتظر
تدوین: لیلا خلیل زاده
موسیقی : شراره شیخ خان
اجرای پس زمینه : نوشین صادقیان
عنوان بندی: لیلا خلیل زاده