مرد بازرگان و دوست دانا

دسته : قصه گویی
قصه گو : آرزو حقیقی
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : کهن

مرد بازرگان ثروتمندی که بسیار نگران تنها پسرش است تصمیم می‌گیرد او را برای انتخاب دوست مناسب به سفر بفرستد پسر بعد از مدت کوتاهی از سفر بر می‌گردد و ادعا می‌کند پنجاه دوست انتخاب کرده است. مرد بازرگان که مرد دنیا دیده‌ای است برای پسرش قصه‌ی پسر دهقانی را تعریف می‌کند که با دوستان نابابش تمام ثروت پدرش را هدر می‌دهد. مرد بازرگان از پسرش می‌خواهد تا برخی از دوستانش را که ساکن شهر خودشان هستند امتحان کند. در این امتحان پسر متوجه می‌شود دوست واقعی چه ویژگی‌هایی دارد.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : مرزبان نامه
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری