خارکن و حضرت سلیمان(ع)

دسته : قصه گویی
قصه گو : یوسف طالبی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : سایر

خارکنی بود که طناب و تیشه ای داشت و هیزم جمع می کرد وزندگیش را اداره می کرد طمع کرد دو پشته هیزم جمع کند یکی را بگذارد و یکی را ببرد فردای روز بعد وقتی برگشت دید تخم مرغی روی یکی از هیزمهاست تخم مرغ را برداشت و به همسرش داد و به او گفت ببر مغازه و مایحتاج زندگی را تهیه کن.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : ادبیات شفاهی
مدت قصه گویی : ٢٠-٢۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری