نخودی

دسته : قصه گویی
قصه گو : نعیمه جدی
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال
موضوع قصه : سایر

قصه نخودی از میان خاطرات کودکی انتخاب شده است.
در این قصه، نخودی شخصیتی است ساختگی، که با تلاش و اعتماد به نفس و در یک فضای واقعی با محیط خود ارتباط برقرار میکند. نخودی با قدرتی حاصل از محبت و دوستی با دیگران، به خوبی می تواند بر مشکلات فائق آید و بدین ترتیب آرزوی پدر و مادرش را از حیث درونی و بیرونی برآورده سازد.
پایان موفقیت آمیز و شیرین قصه نخودی، کودک را در اوج لذت قرار می دهد.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : خاطرات کودکی
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری