جادوگر منفی در منفی

دسته : قصه گویی
قصه گو : مهری روحی رحیم
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : تخیلی

در روزگاران بسیار دور، جادوگری بدجنس زندگی می کرد به نام منفی در منفی.او همه را مورد آزار و اذیت قرار می داد؛ تا اینکه روزی از خواب بیدار شده و متوجه می شود دیگر نمی تواند جادوگری کند. به دنبال حل این مشکل راهی سفری عجیب شده و در پایان این سفر جالب متوجه می شود که نیروی مطالعه، جادوی کاربردی بزرگی به انسان ها هدیه می کند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : نوشته شده توسط قصه گو( الهام گرفته شده ازکتاب جادوگر بیکار)
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری