سخاوت

دسته : قصه گویی
قصه گو : محمد کارگر
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : اخلاقی

دو برادر کشاورز که یکی متاهل و دیگری مجرد هست و باهم گندم می کاشتندو در هنگام برداشت محصول هر کدام از برادرها به صورت مخفیانه سعی می کردند بخشی از گندم سهم خود را بر روی سهم برادر دیگری بگذارد و این حرکت آنها باعث می شود که هیچ وقت گندم آنها تمام نشود و هر کدام برای خود هدفی داشتند تا جائیکه از این گندم پربرکت به افراد نیازمند و مستحق توزیع میشد و هیچ وقت تمامی نداشت تا اینکه مردم در پی کشف ماجرا پیگیر میشوند تا اینکه به راز مخفی هر برادر مطلع می شوند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : قصه های بومی محلی
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری