شلغم پربرکت

دسته : قصه گویی
قصه گو : لیلا عیوض زاده
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال

در مزرعه ای یک شلغم خیلی بزرگ رشد می کند پدر خانواده به نام بابا قلی با دیدن شلغم تعجب می کند و توان و زور و بازوی چیدن و کشیدن شلغم را ندارد از تک تک اعضای خانواده یعنی زنش (ننه قلی) و پسرش (قلی) کمک می خواهد.
کم کم سگ مزرعه و گربه و موش هم به نوبت وارد قصه می شوند و همکاری و کمک می کنند تا شلغم از خاک بیرون بیاید در نهایت با یاری رساندن و همکاری همه شلغم از خاک بیرون می آید و همه خوشحال می شوند . ننه قلی آن روز با آن شلغم بزرگ یک آش شلغم خوشمزه می پزد و همه از آن آش می خورند و لذت می برند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب آی قصه قصه قصه
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری