من دو نفر بودم

دختری پس از تجربه محیط شلوغ شهر به فضای خصوصی خود بازمی‌گردد و با تصویر خود در آینه بازی می‌کند.
تصویری که انگار خود دوم اوست.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٨٩
تکنیک :
شن روی شیشه
مدت زمان : 5دقیقه و 30 ثانیه
عوامل :
نویسنده و انیماتور: شیوا صادق‌اسدی
تدوین: چنگیز صیاد و شیوا صادق‌اسدی
طراح صدا: چنگیز صیاد
آهنگ‌ساز: پژمان خلیلی
مدیرتولید: محمد طلوع
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان