کَرعَمو

دسته : قصه گویی
قصه گو : سیده فاطمه رضایی
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال

مرد ناشنوایی به نام کرم مو به عیادت همسایه جدیدش می رود . کرم مو که نمی خواهد راز کر بودن خود را مرد همسایه بداند سوال و جواب های از پیش تعیین شده ای را آماده می کند اما ماجرا اینطور پیش نمی رود . و مرد بیمار جواب های مربوط به سوال های کرم مو را طور دیگری جواب می دهد . بنابراین از حرف های کرم مو ناراحت و عصبانی می شود و...

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : از قصه های مولوی
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری