دُخت ایران زمین

دسته : قصه گویی
قصه گو : ژیلا مهندس سامانی
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : حماسی

سهراب برای پیدا کردن پدر و کشور گشایی با لشکری به طرف مرزهای آیران می آید. در مرز ایران به دژ سپید می رسد وهژیر سردار دژ را به اسارت می برد. دختر گژدهم ، گردآفرید از این موضوع ناراحت می شود و به جنگ با سهراب می رود. در جنگ شکست می خورد ولی با حیله از دست سهراب فرار می کند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : شاهنامه ی فردوسی
مدت قصه گویی : ٢۵-٣٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری