آن بالا این پایین

دسته : قصه گویی
قصه گو : سپیده ابراهیمی
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

پیرزن با ستاره ای کوچک در آسمان دوست می شود وهمیشه برای او درد دل می کند،یک شب ستاره تصمیم می گیرد که به روی زمین بیاید و به پیرزن کمک کند. پیرزن از اینکه نمی تواند جوراب های بافته شده اش را بفروشد ناراحت است ،تا اینکه ستاره تصمیم می گیرد با زدن نقش ستاره روی جورابهای پیرزن به او کمک کند، اما به دلیل اینکه پیرزن راز ستاره را می فهمد، ستاره به آسمان بر می گردد، پیرزن باز تنها می شود، امابه یاد دوستش از آن روز به بعدروی جورابها پولک ستاره ای می دوزد و آنها را می فروشد.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری