تعبیر خواب پادشاه

دسته : قصه گویی
قصه گو : داوود ریحانی
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال
موضوع قصه : سایر

مرد بافنده‌ای که جوراب پشمی می‌بافد. درامد خوبی ندارد اما قانع است. ولی زنی دارد که مدام چشمش دنبال مال دیگران است. و مرتب طعنه می‌زند. یک روز بين مرد وزن بحث‌وجدل می‌شود. زن پیش سربازان می‌رود و به‌دروغ به سربازان حاکم که دنبال تعبیرگر خواب حاکم می‌گردند می‌گوید همسرم تعبیر خواب می‌داند. سربازان هم او را اذیت می‌کنند. درنهایت ماری دلش برایش می‌سوزد و به او کمک می‌کند به شرطی که جایزه را با او نصف کند. ولی بعد از دریافت جایزه طمع به آن‌ها اجازه نمی‌دهد به قولشان عمل کنند؛ و...

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : مرزبان نامه
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری