ضمانت آقا

دسته : قصه گویی
قصه گو : داوود ریحانی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : مذهبی

اوستا محمد بنايي است كه در نزديكي حرم امام رضا (ع) مشغول به كار است كه متوجه شلوغي در نزديكي محل كارش می‌شود. به جمعيت كه نزديك می‌شود متوجه می‌شود كه قاضی‌القضات شهر طوس براي زيارت به‌طرف حرم می‌رود با جمعيت همراه می‌شود وقتي داخل حرم می‌شود يك جفت گيوه توجهش را جلب می‌کند. گیوه‌ها را برمی‌دارد و با خود به منزلش می‌برد. همين اتفاق براي بار دوم تكرار می‌شود اما اين دفعه دستش رو می‌شود و دستگير می‌شود و معلوم می‌شود گیوه‌هایی كه با خودش برده متعلق به قاضي بوده او را به زندان می‌اندازند و او در زندان از خداوند طلب بخشش و از آقا امام رضا طلب ضمانت را می‌کند و...

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : شفاهی
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری