قصه پنیرک

دسته : قصه گویی
قصه گو : زینب صباغ
گروه سنی : ۵ تا ٧ سال
موضوع قصه : اخلاقی

قصه یک موش که فکر میکند مادرش او را دوست ندارد و در جیب مادر قایم میشود تا ببیند مادر در نبود او چه عکس العملی نشان میدهد.و در طی ماجرا متوجه میشود که مادر او را بسیار دوست دارد.این قصه به زبان اشاره برای کودکان عادی و ناشنوا گفته می شود.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب پنیرک
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری