رستم و اکوان دیو

دسته : قصه گویی
قصه گو : علیرضا متشفع
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
موضوع قصه : حماسی

کیخسرو جشنی به پا می کند و همه بزرگان دعوت می شوند ناگهان چوپانی وارد می‌شود و می گوید دیوی در جلد گورخر به دشت آمده کیخسرو از رستم می‌خواهد تا دیو را بکشد، رستم به دشت می‌رود و گور را می بیند و با کمند قصد گرفتن او را می کند که ناگهان گورخر ناپدید می‌شود. رستم به راه خود ادامه می‌دهد به چشمه می‌رسد و در کنار چشمه دیو را دیده و این بار با تیر و کمان قصد شکار او را می کند که باز موفق نمی‌شود. رستم خسته و رخشش آب می‌خورند و این داستان ادامه دارد.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : شاهنامه
مدت قصه گویی : ۱٠-۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری