سلطان و آهو

دسته : قصه گویی
قصه گو : صبا بهارپور
گروه سنی : ٧ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : فلکلور

پادشاهی به قصد شکار بیرون می‌رود و در حین شکار گم می شود. در این بین با دختری زیبا به نام ماه بانو آشنا شده اما چون حرفه ای بلد نیست پدر ماه بانو با ازدواج آنها مخالفت می کند. پادشاه به قصر برمی‌گردد قالی بافی را یاد می‌گیرد و با ماه بانو ازدواج می کند. بعد از چند سال زن پادشاه اورا می‌خاهد تا با لباس معمولی به میان مردم بروند و احوال آنها را جویا شوند که در بازار با مالیات گیرندگان درگیر شده و به زندان می افتد و برای اثبات خود هیچ مدرکی ندارد. در آنجا به جای رفتن به بیگاری قالی می‌بافد. بعد از مدتی قالی را برای فروش به بازار می‌برند و از آنجا که نفیس هست در قصر پیش زن پادشاه می‌برند. با دیدن آن قالی، جای پادشاه را پیدا کرده و او را دوباره به قصر برمی‌گرداند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب سلطان و آهو
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری