حکم ناحق

دسته : قصه گویی
قصه گو : ماه بی بی صفری پور
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : کهن

پیرمردی رنجور برای مداوا نزد طبیب می‌رود. طبیب چون او را رنجور می‌بیند به او سفارش می‌کند آخر عمری هر کاری دوست دارد انجام دهد. روزی پیرمرد هوس می‌کند به درویشی رهگذر پس گردنی بزند. درویش پیرمرد را پیش قاضی می‌برد. قاضی نیز که پیرمرد را رنجور می‌بیند از درویش می‌خواهد تا از او در گذرد؛ در همین حین پیرمرد هوس می‌کند به قاضی نیز پس گردنی بزند. درویش از این اتفاق خوشحال می‌شود و ...

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : قصه های خوب برای بچه های خوب
مدت قصه گویی : ۱٠-۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری