موش موشک دانا

دسته : قصه گویی
قصه گو : یوسف حامدی کیا
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : کهن

یک روز وقتی موش برای پیدا کردن غذا از لانه بیرون می‌رود، ناگهان متوجه می‌شود از هر طرف در محاصره‌ی جغد و گربه و راسو قرار گرفته است. موش برای رهایی از راسو و جغد با گربه طرح دوستی می‌ریزد موش به گربه پیشنهاد می‌دهد چنان چه او را از دست راسو و جغد نجات دهد او نیز بند‌های گربه را پاره می‌کند تا گربه نیز نجات پیدا کند ...

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کلیله و دمنه
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری