تور عروس

دسته : قصه گویی
قصه گو : پریسا علیزاده اقدم
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

در مراسم عروسی ستاره دریایی با اره ماهی ، ستاره به هنگام بله گفتن بیهوش شده و به بیمارستان منتقل می شود . پزشک بیمارستان بیماری را آلودگی نفتی عنوان میکند و می گویدکه بدنش باید تادو روز دیگر با آب تمیز و سالم که فقط در قلب دریا یافت می شود ،سم زدایی شود.آقا داماد با تلاش فراوان به قلب دریا می رود و دریا تکه ای از قلبش را برای نجات ستاره دریایی میبخشد . سرانجام ستاره نجات پیدا کرده و با اره ماهی عروسی می کنند .

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب دریا دریا،نوشته سرور کتبی( باز نویسی و باز آفرینی )
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری
نویسنده : سرور کتبی