وقتی از آسمان گوسفند ببارد

دسته : قصه گویی
قصه گو : فصلی قاسمی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : کهن

در سرزمینی پادشاهی خواب می‌بیند از آسمان روباه می‌بارد، پیرمردی به کمک یک مار خواب او را تعبیر می‌کند و پاداش بسیار زیادی می‌گیرد. بار دومی که پادشاه خواب می‌بیند مار به شرطی قبول می‌کند خواب را برای پیرمرد تعبیر کند که پیرمرد هدیه پادشاه را با او قسمت کند. اما پیرمرد به قولش وفا نمی‌کند؛ همین امر ماجرا‌هایی را رقم می‌زند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب نوزده افسانه عامیانه
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری