شمع و اکسیژنی که به شعله نمی رسد

دسته : علمی

هدف از این آزمایش آشنایی با یکی از عوامل ایجاد آتش است. با قرار دادن لیوان بر روی شمع روشن اکسیژن لازم به شمع نمی رسد و شمع خاموش می شود از این آزمایش نتیجه می‌شود که یکی از عوامل ایجاد آتش هوا است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

شمع

کبریت

آب رنگ شده با گواش

ظرف دارای عمق کم

ظرف دارای عمق زیاد

روش کار

  • شمع را روشن کنید و در داخل ظرف با عمق کم قرار دهید در داخل این ظرف آن‌مقداری آب بریزید که آب شمع را خاموش نکند
  • ظرف با عمق زیاد را روی شمع قرار دهید.
  • چند دقیقه صبر کنید.
  • همانطور که مشاهده می‌کنید به دلیل نرسیدن اکسیژن به شعله‌ی شمع، شمع خاموش می شود و به سرعت مقداری از آب پخش شده در ظرف وارد لیوان می شود

آنچه اتفاق می افتد

شعله شمع هوای داخل ظرف با عمق زیاد را گرم می کند و این گرما گسترش می یابد. مقداری گرما از زیر ظرف وارونه قرار داده شده خارج می شود و در این هنگام ممکن است حباب هایی را ببینید. هنگامی که شعله خاموش می‌شود، هوا در ظرف وارونه سرد می شود. هوای سرد در ظرف وارونه ایجاد خلاء می کند. این خلاء کامل نیست و به دلیل فشار کم در داخل ظرف وارونه و فشار زیاد در بیرون از آن ایجاد شده است. خلاء در حال مکیدن آب ظرف است. یک تصور غلط در رابطه با این آزمایش این است که مصرف اکسیژن داخل بطری یک عامل در بالا آمدن آب است. حقیقت این است که این احتمال وجود دارد که بالا آمدن کمی از آب به دلیل سوختن شعله شمع توسط اکسیژن می باشد اما آن در مقایسه با انبساط و انقباض گازهای درون طرف وارونه بسیار جزئی است.