ابرها

دسته : علمی
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

آیا می دانید چگونه ابرها در آسمان تشکیل می دهند؟ هدف از این آزمایش آشنایی با پدیده‌ی ایجاد ابرها در آسمان‌هاست. هنگامی که هوای گرم از سطح زمین به طرف بالا حرکت می کند، کم کم سردتر می شود در نتیجه مقداری از بخار آب آن به دور ذره های کوچکی که در هوا پراکنده اند جمع می شود و میلیون ها ذره ی کوچکِ آب پدید می آورد که در هوا شناور می شوند و به صورت ابرهای کوچک و بزرگ در می آیند. اگر هوا بسیار سرد باشد، بخار آب به طور مستقیم به ذره های ریز یخ تبدیل می شود و ابری را به وجود می آورد که از ذره های بسیار زیاد یخ به وجود آمده است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

یک بطری پلاستیکی

الکل

 پمپ هوا

چوب پنبه

سوزن مخصوص باد کردن توپ

روش کار

  • به کمک بزرگتر خود مقداری الکل را داخل بطری برزید و بطری را به‌گونه‌ای بچرخانید که الکل با دیواره‌های بطری برخورد کند
  • سپس سوزن مخصوص باد کردن توپ را داخل چوب پنبه بگذارید و چوب پنبه را وارد سر بطری کنید.
  • سپس سعی کنید توسط پمپ هوا، بطری را باد کنید تا جایی که می توانید هوا را وارد بطری کنید.
  • سپس ناگهان چوب پنبه را از سر بطری بردارید و بخار و ابر را داخل بطری مشاهده کنید.
  • آزمایش را بارها تکرار کنید.

آیا می دانید که 

یک مثال ساده برای پیدایش ابر را می توان در حمام مشاهده کرد. اگر شیر آب گرم را بازکنیم، مقدار بخار آب هوای حمام افزایش می یابد و کم کم به حدی می رسد که هوا دیگر نمی تواند بخار آب بیشتری در خود نگه دارد.