بشقاب برفک زده

دسته : علمی

هدف از این آزمایش آشنایی با بلور و فرایند یخ زدن است. آب ماده‌ی خاصی است زیرا می‌تواند تبدیل به یخ شود(حالت جامد)، آب شود (حالت مایع)، یا بخار شود(حالت گاز)؛ هر حالت آب در فاصله‌ی دمایی محدودی دیده می‌شود

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

وازلین

بشقاب شیشه‌ای تمیز

جایخی یخچال

روش کار

  • وازلین را روی بشقاب شیشه‌ای بمالید.
  • با انگشت طرحی روی وازلین مالیده شده به بشقاب بکشید.
  • دست‌هایتان را پاک کنید.
  • این بشقاب را به مدت 2 ساعت در جایخی یخچال بگذارید.
  • بشقاب را درآورید و طرح‌های برفکی را مشاهده کنید.

چه اتفاقی می‌افتد

وقتی که وازلین را در جایخی می‌گذارید، بخار آب موجود در جایخی یخ می‌زند و به صورت بلور روی طرحی که بر سطح وازلین کشیده‌اید می‌نشیند. وقتی که دم به صفر درجه‌ی سانتی‌گراد یا کمتر از آن می‌رسد، حرکت مولکول‌های بخار آب کند می‌شود و این مولکول‌ها روی وازلین به صورت بلورهای یخ در می‌آیند وشکل منظمی پیدا می‌کنند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی