رنگ روغنی

دسته : علمی

هدف از این آزمایش آشنایی با نامحلول‌ها است. روغن و آب باهم مخلوط نمی‌شوند، چون نامحلول‌اند. رنگ روغنی روی آب داخل ظرف شناور می‌شود. زیرا آب چگال‌تر و سنگین‌تر از روغن است. روغن در آب حل نمی‌شود. روغن به‌صورت روغن و آب به صورت آب باقی می‌ماند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

روغن نباتی مایع

کاغذ

آب

چند فنجان

پودر گواش

ظرف کم عمق

چند قاشق

روزنامه

روش کار

 • پودر گواش و روغن رادر فنجان باهم مخلوط کنید تا مانند کرم سفت شود.
 • در ظرف تا نیمه آب بریزید.
 • با قاشق چند قطره از مخلوط رنگ روغنی را رو آب بریزید.
 • با قاشق رنگ را به‌آرامی پخش کنید.
 • سپس یک تکه کاغذ را روی رنگ روغنی و آب پهن کنید. بگذارید کاغذ یک یا چند دقیقه شناور بماند.
 • گوشه‌ی کاغذ را بگیرید و با احتیاط آن را بلند کنید.
 • این کاغذ رنگ شده را فورا روی کاغذ روزنامه قرار دهیدتا خشک شود.

کارهای دیگر

 • از طرح های رنگ روغنی برای درست کردن کارت، جلد کتاب یا کاغذ کادو استفاده کنید.
 • با رنگ روغنی روی کاغذ روغنی،بشقاب یکبار مصرف یا ورق نایلونی نقاشی کنید
 • روی رنگ روغنی خیس(اکلیل) بریزید.
 • به گواش نمک اضافه کنید و آن را خشک کنید تا رنگ براقی به دست آورید.