نقاشی با آب و روغن

دسته : علمی

هدف از این آزمایش آشنایی با چگالی و نامحلول‌هاست. روغن و آب باهم مخلوط نمی‌شوند و به اصطلاح نامحلول‌اند، وقتی که رنگ روغنی روی رنگ آبکی می‌چکد، این دو مایع جدا از یکدیگر باقی می‌مانند و برحسب چگالیبه صورت لایه‌هایی بر روی یکدیگرقرار می‌گیرند. رنگ آبکی چگال‌تر(سنگین تر) است و لایه‌ی زیرین را تشکیل می‌دهد؛ رنگ روغنی چگالی کمتری دارد(سبک‌تر است) و روی لایه‌ی زیرین شناور می‌شود.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

کاغذ

روغن خوراکی مایع

گواش در دو رنگ مختلف

دو کاسه (نیم‌لیتری)

دو قطره‌چکان

آب چند قاشق

ظرف کم‌عمق لبه‌دار

روش کار

  • یکی از رنگ‌ها رادر یکی از کاسه‌هابا آب مخلوط کنیدتا رقیق و آبکی شود.
  • رنگ دیگر رادر کاسه‌ی دیگر با روغن مخلوط کنید.
  • یک ورق کاغذ رادر ظرف بگذارید.
  • سپس با قطره‌چکان چند قطره رنگ آبکی را روی کاغذ بچکانید.
  • حالا با قطره‌چکان دوم چند قطره از رنگ روغنی را روی قطره‌های رنگ آبکی بریزید.
  • ظرف را به جلو و عقب کج کنید. رنگ روغنی روی رنگ آبکی شناور می‌شود و نقش‌های جالبی ایجاد می‌کند.

کارهای دیگر

  • از رنگ‌های بیشتری استفاده کنید.
  • از کاغذهای مختلف استفاده کنید.
  • از ظرف یا سینی بزرگتر، کاغذ بزرگتر، و یک تکه چوب به جای قطره‌چکان، استفاده کنید.