نقاشی با آب

دسته : علمی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از این آزمایش آشنایی با پدیده‌ی تبخیر است. وقتی آب را، که مایع است، با قلم‌مو روی سطحی مانند سنگ می‌کشید. معمولا به بخار آب تبدیل می‌شود، که گاز است و وارد هوا می‌شود. این تغییر حالت مایع به بخار را تبخیر (بخار شدن) می‌نامند. وقتی که هوا پر از بخار آب شود یا وقتی دمای بخار آب پایین بیاید، این بخار دوباره به مایع تبدیل می‌شود و به صورت باران فرو می‌ریزد.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

سطل

قلم‌مو های بزرگ نقاشی

آب

محوطه‌ی بیرون خانه، شامل پیاده‌روها، سنگ‌ها یا ساختمان‌ها

روش کار

  • سطل را پر از آب کنید.
  • قلم‌مو را داخل سطل فرو ببرید.
  • در بیرون از محوطه‌ی خانه، شامل سطح پیاده‌روها، دیواره‌های ساختمان‌ها، سنگ‌ها، کف بتنی یا آسفالت زمین‌های بازی، سنگ‌فرش‌ها و... را با قلم‌موی خیس نقاشی کنید.
  • با آب طرح‌های ساده‌ای را روی اشیا نقاشی کنید.
  • وقتی این آب، بخار یا خشک شد، دوباره همین اشیا را با آب نقاشی کنید.

کارهای دیگر

  • سطح آب داخل سطل را با مداد علامت بزنید. سطل را تمام روز بیرون بگذارید. سطح جدید آب را، بعد از آن‌که مقداری از آن بخار شد، دوباره علامت بزنید.
  • لباس‌های عروسکتان رابشوییدو آویزان کنیدتا خشک شود، تبخیر آب را مشاهده می‌کنید.مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
ایده پرداز : پریسا حسنی