طرح‌های نامرئی

دسته : علمی

هدف از این آزمایش آشنایی با نامحلول‌ها است. روغن و آب در یکدیگر حل نمی‌شوند یعنی باهم مخلوط نمی‌شوند. وقتی روغن را روی کاغذ کاهی می‌مالید، روغن جذب کاغذ می‌شود یا در آن نفوذ می‌کند و با آب مخلوط نمی‌شود. اما اگر روغن روی کاغذ نباشد، آب به‌راحتی جذب کاغذ می‌شود.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

یک فنجان روغن خوراکی مایع

کاغذ کاهی

قلم‌مو

یک فنجان آب

پنجره یا منع نور

روش کار

  • با روغن مایع روی کاغذ کاهی نقاشی بکشید.
  • طرح را جلوی نور بگیرید تا دیده شود.
  • قلم‌موی نقاشی را در فنجان آب کاملا خیس کنید و آن را روی طرح روغنی بکشید. روی قسمت‌های غیر روغنی هم قلم‌مو بکشید.
  • اثر آب و روغن را بر روی یکدیگر مشاهده کنید.

کارهای دیگر

  • با استفاده از اسفنج خیس سعی کنید که طرح روغنی را پاک کنید.
  • با آبرنگ طرح‌های روغنی و آبی را رنگ کنید.
  • روی طرح‌های روغنی و آبی ماژیک بکشید.