طراحی با رنگ خیس

دسته : علمی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از این آزمایش آشنایی با پدیده ی نفوذ است. هنگامی که یک قطره رنگ روی تکه ای کاغذ خیس می‌چکد، مولکول‌های رنگ در آب به آرامی نفوذ می‌کنند یا پخش می‌شوند. پدیده‌ی ‌نفوذ وقتی رخ می‌دهد که مولکول‌های رنگ، که به‌صورت قطره‌ی غلیظی در نقطه‌ای از کاغذ خیس جمع شده‌اند، به تدریج در آب کاغذ پخش می‌شوند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

آب

ظرف کم‌عمق(مثل ماهی‌تابه)

سینی لبه‌دار

گواش رقیق‌شده با آب

قطره‌چکان

کاغذ نقاشی

روزنامه

روش کار

  • کاغذ نقاشی را در ظرف آب فرو ببرید تا خیس شود.
  • کاغد خیس را به آرامی روی سینی بگذارید.
  • با قطره‌چکان، چند قطره از رنگ‌های مختلف را روی کاغذ خیس بچکانید.
  • کاغذ را از روی سینی بردارید و روی روزنامه بگذارید تا خشک شود.

کارهای دیگر

  • به جای قطره چکان اشیای دیگری را در رنگ فرو ببرید، مانند: پارچه‌ی نخی، قلم مو، نی نوشابه، پر، تکه‌ای چوب
  • با گچ رنگی روی کاغذ خیس بکشید.
  • از ماژیک یا رنگ‌های محلول در آب برای کشیدنطرح روی کاغذ خیس استفاده کنید.
  • به جای گواش از آبرنگ استفاده کنید.

 


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده ، ترکیبی (پیچیده)