در قوطی ژیروسکوپی

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش مشاهده ی اثرهای پایدارسازی ژیروسکوپ است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

چهار عدد سکه ی کوچک

در پلاستیکی قوطی قهوه

نوار چسب شفاف یا کاغذی

تکه ای نخ به طول حدود1.2 متر

سوزن خیاطی

روش کار:

  • سکه ها را در فاصله ی را در فاصله های مساوی از لبه ی در قوطی فرار دهید و با نوارچسب بچسبانید. این سکه ها باعث افزایش وزن در قوطی می شوند و آن را متعادل می سازند.
  • در یک سر نخ گره ی بزرگی بزنید و نخ را از سوزن رد کنید، یا از بزرگتر خود بخواهید که این کار را انجام دهد.
  • در پلاستیکی قوطی را خوب نگاه کنیدتا وسط آن را پیدا کنید. سوزن را در این نقطه فرو ببرید و نخ را تا رسیدن به گره بکشید. نخ را از سوزن دربیاورید
  • سر نخ را بگیرید و در قوطی را کمی بالاتر از کف اتاق نگه دارید.در قوطی را آهسته از یک طرف به طرف دیگر، مانند آونگ، حرکت دهید، چه چیزی مشاهده می کنید ؟
  • دوباره امتحان کنید، اما در قوطی را افقی نگه داریدو آن را بچرخانیداین بار چه اتفاقی می افتد ؟فکر می کنید که چرا در قوطی این طور رفتار می کند؟

چه اتفاقی می افتد ؟

تا وقتی که ژیروسکوپ در حال چرخش است، در همان صفحه یا وضعیتی باقی می ماندکه در شروع چرخش داشته است.به همین دلیل است که فرفره ی چرخان روی نوک خود می ایستد و چرخ های در حال چرخش دوچرخه، آن را قائم نگه می دارند.

آیا می دانید که...

مهندسان برای هدایت موشک در فضا از مجموعه ای از ژیروسکوپ ها استفاده می کنند. فضانوردان نیز از مجموعه ای از ژیروسکوپ ها برای هدایت شاتل فضایی استفاده می کنند.

زمین را نیز می توان به عنوان یک ژیروسکوپ عظیم درنظر گرفت.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی