قانون لختی

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش بررسی نیروی لازم برای به حرکت درآوردن یک جسم است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

تکه ی نخ با بند سبک

آجر

چوب کوتاه

روش کار:

  • یک سر نخ را به وسط آجر و سر دیگر آن را به وسط چوب ببندید.
  • از چوب به عنوان دسته استفاده کنید و آجر را، به آرامی چند سانتی متر از روی زمین بلند کنید. اگر به آرامی این کار را انجام دهید، می توانید این کار را بکنید.
  • آجر را زمین بگذارید.
  • حالا به طور ناگهانی نخ را به طرف بالا بکشید. مشاهده می کنید که نخ پاره می شود.

چه اتفاقی می افتد ؟

قانون لختی می گوید که هر جسم در حال سکون سعی می کند که ساکن بماند، در حالی که هر جسم در حال حرکت، تا زمانی که نیروی خارجی به آن وارد می شود، به حرکت خود ادامه خواهد داد. برای به حرکت درآوردن جسم در حال سکون، به طور ناگهانی نیروی بیشتری مورد نیاز خواهد بود در مقایسه با حالتی که بخواهیم جسم را به تدریج به حرکت در آوریم. برای متوقف کردن سریع یک جسم متحرک نیز نیروی زیادی لازم است. نیرویی که جسم با آن حرکت می کند، امدازه ی حرکت نام دارد، که معادل به جرم جسم ضربدر سرعت آن است.

آیا می دانید که...

در کمربندهای ایمنی اتوموبیل ها از همین اصل استفاده می شود. کمربند ایمنی با قرقره ی لخت، آونگی دارد که در حالت معمولی به طرف پایین آویزان است. اما در هنگام ترمزگیری یا توقف ناگهانی، آونگ به طرف جلو نوسان می کند و چرخ دنده ای را درگیر می سازد که کمربند را محکم نگه می دارد، تا بیشتر باز نشود.

اگر اصطکاک وجود نداشته باشد، برای متوقف کردن یک جسم متحرک همان اندازه نیرو لازم است که برای به حرکت راآوردن آن لازم است.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی