انتقال انرژی یک جسم متحرک به اجسام ساکن

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش مشاهده ی چگونگی انتقال انرژی یک جسم متحرک به اجسام ساکن است

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

هشت عدد تیله

دو یا سه جلد کتاب با جلد ضخیم و ضخامت حدود 2.5 سانتی متر

روش کار:

  • کتاب ها را به دیوار تکیه دهید، طوری که شیرازه ی آن ها به طرف پایین باشد و در قسمت بالا مسیری برای حرکت تیله ها ایجاد شود.
  • یک سر یکی از کتاب ها را حدود 2.5 سانتی متر بالا ببرید تا سطح شیب دار ایجاد شود. سر دیگر این کتاب را با کتاب بعدی هم سطح نگه دارید.
  • تیله ها را روی قسمت صاف میز قرار دهید، تمام تیله ها باید باهم تماس داشته باشند.
  • یکی از تیله ها را به بالای سطح شیب دار ببرید و رها کنید

چه اتفاقی می افتد ؟

وقتی که یک تیله به ردیف تیله ها برخورد می کند، تیله ی آخری می غلتد و از بقیه ی تیله هاجدا می شود، اگر دو تیله روی سطح شیب دار رها شود، دو تیله ی آخر می غلتند و از بقیه جدا می شوند. اگر سه تیله رها شود، سه تیله ی آخر از بقیه جدا می شوند. علت این است که انرژی تیله هایی که از سطح شیب دار پایین می آیند به طور مساوی به تیله هایی منتقل می شوند که با آنها برخورد می کنند

آیا می دانید که...

از یک ماشین همانقدر می توانید انرژی بگیرید که به آن انرژی داده اید. در عمل، شما همان مقدار انرژی را هم نمی توانید بگیرید چرا که مقداری از انرژِ به دلیل اصطکاک هدر می شود.

از امواجی که به ساحل می رسند، برای تولید برق استفاده می شود، انرژی آب توربینی را می چرخاند و این توربین انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی