بلبرینگ

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش مشاهده ی تاثیر بلبرینگ در اصطکاک است

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

چند تیله

دو قوطی فلزی هم اندازه، که بالای آنها، دورتادور شیار داشته باشد(قوطی های رنگ برای این کار مناسب هستند)

چند کتاب با جلد ضخیم

روش کار:

  • یک قوطی را روی قوطی دیگر بگذارید. کتاب ها را روی قوطی دیگر بگذارید و سعی کنید که قوطی رویی را بچرخانید. دقت کنید که چه مقدار نیرو برای حرکت دادن فوطی لازم است. قوطی رویی را بردارید.
  • حالا تیله ها را در شیار های حک شده بر روی قوطی زیری بگذارید. قوطی دیگر را سروته کنیدو طوری روی قوطی اولی بگذارید که شیر حک شده بر روی این قوطی نیز روس تیله ها قرار بگیرد.
  • کتاب ها را روی قوطی بگذارید و دقت کنید که چقدر نیرو برای چرخاندن قوطی رویی لازم است. نیروی لازم برای چرخاندن قوطی را، در دو حالت با هم مقایسه کنید.

چه اتفاقی می افتد ؟

هنگامی که یک تیل را روی سطحی صاف قرار می دهیم، وقتی که به نقطه ی تماس تیله با سطح دقت می کنیم، در می یابیم که از انجا که میزان تماس تیله با سطح صاف کم است در نتیجه نیروی اصطکاک کمتری به جسم وارد می شود و درنتیجهقوطی رویی به راحتی حرکت می کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی