اصطکاک

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش مقایسه ی نیروهای لازم برای غلبه بر اصطکاک ایستایی، یعنی نیروی لازم برای به حرکت درآوردن یک جسم ساکن و اصطکاک جنبشی، یعنی نیروی لازم برای ادامه ی حرکت جسم.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

چند عدد کش

جعبه ی کفش یا چیزی که آن را سنگین کند مانند کتاب

چهار عدد مداد

روش کار:

  • کش ها را به هم وصل کنید و یک سر آنها را به جعبه ی کفش ببندید( برای متصل کردن کش به جعبه، می توانید آن را از سوراخ جعبه عبور دهید و با مداد کوچکی  آن را نگه دارید)
  • جعبه را روی یک سطح  صاف مانند میز بگذارید و سر دیگر کش را بکشید. توجه کنید که کش قبل از اینکه جعبه شروع به حرکت کند، چقدر کش می آید.
  • وقتی که جعبه با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می دهد، دقت کنید که کش ها چقدر کشیده شده اند. مقدار کش آمدن کش ها را با حالت قبل مقایسه کنید.
  • آزمایش را با گذاشتن چند مداد به عنوان چرخ در زیر جعبه، یا با گذاشتن جعبه روی فرش تکرار کنید.


چه اتفاقی می افتد ؟

اصطکاک نیرویی است که وقتی یک جسم در حال حرکت با جسم دیگری در تماس باشد، به وجود می آید. اصطکاک گرکا ایجاد می کند. ئقتی که یک اتوموبیل شروع به حرکت می کند، با استفاده از جعبه­دنده و رفتن از دنده های پایین، که قدرت بیشتری دارند، به دنده های بالا، که سرعت چرخشی آن ها بیتر اس، سرعت خود را افزایش می دهد. یعنی برای به حرکت درآوردن یک جسم نیروی بیشتری لازم استتا برای ادامه ی حرکت آن.

آیا می دانید که...

اگر اصطکاک نبود نمی توانستیم راه برویم.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی