اهرم های زیرک

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف از این آزمایش بررسی انواع مختلف اهرم هاست.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

میز یا میز تحریر

دو عدد تخته به عرض 10 یا 12 سانتی متر و به ارتفاعی تقریبا برابر با ارتفاع میز

انبردست

راکت تنیس

روش کار:

  • کنار میز با ایستید و سعی کنید پایه های میز از زمین بلند کنید. همانطور که مشاهده می کنید برای این کار به نیروی زیادی احتیاج دارید.
  • یکی از تخته ها را، به حالت عمودی، نزدیک میز قرار دهید و تخته ی دیگری را روی آن بگذارید.
  • یک سر تخته باید زیر میز باشد؛ حالا سر دیگر تخته را به طرف پایین فشار دهید تا میز بلند شود. مقدار نیرویی را که در این حالت به کار می برید، با حالت قبل مقایسه کنید. آیا می توانید علت تفاوت آن را توضیح دهید ؟ تکیه گاه تخته کجاست ؟
  • تخته ی ایستاده را کمی دورتر از میز قرار دهید و آزمایش را دوباره تکرار کنیدحال چه قدر نیرو وارد می کنید ؟
  • در فضای باز، چوبی را چنان بچرخانید که انگار به یک توپ ضربه می زنید، این ار را می توانید با راکت تنیس انجام دهید. چوب را در امتداد یک کمان حرکت بدهبد

چه اتفاقی می افتد؟

اهرم میله ی سفتی است که حول نقطه ای به نام تکیه گاه می چرخد. مزیت استفاده از اهرم، از کوتاه بودن فاصله ی بین بار و تکیه گاه در مقایسه با فاصله ی بین تکیه گاه و نقطه ی وارد کردن نیرو، ناشی می شود. نیرو را می توان هر کشش یا فشاری دانستکه در جهت معینی وارد می شود.

اهرم ها به سه دسته ی اصلی تقسیم می شوند. در اهرم نوع اول، تکیه گاه بین نقطه ی وارد شدن نیرو و بار قرار دارد. وقتی که میز را می کردید، از این نوع اهرم استفاده کردید. در نوع دوم، بار بین تکیه گاه و نقطه ی وارد شدن نیرو واقع شده است. در فرغون از این نوع اهرم استفاده می شود. کحور چرخ تکیه گاه است و نیروی لازم برای بلند کردن بار، به دسته های فرغون وارد می شود، این دو نوع اهرم را افزاینده نیرو می نامند.

در اهرم نوع سوم ، نیروی کارگر بین بار و تکیه گاه وارد می شود. این نوع اهرم را افزاینده حرکت می نامند. این اهرم سرعت و مسافت را افزایش می دهد. در دسته ی جارو و چوب ماهی گیری از این نوع اهرم استفاده می شود.

آیا می دانید که...

در چرخ ها و محور های اتوموبیل از اصول اهرم استفاده می شود.

در خیلی از اتوموبیل ها برای تعویض لاستیک از جک های اهرمی استفاده می شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی