وقتی پیچ می پیچد

هر پیچ را می توان سطح شیب داری فرض کرد که دور یک میله پیچانده شده است

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش بررسی نوعی از سطح شیبدار است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

پیچ گوشتی

پیچ چوب

یک قطعه چوب

یک ورق کاغذ

قیچی

مداد

ماژیک رنگی

روش کار:

  • پیچ را در قطعه ی چوب بپیچانید. دقت کنید که دنده های پیچ چگونه به داخل چوب فرو می روند.
  • با قیچی از ورق کاغذ یک مثاث قائم الزاویه ببرید، طوری که یک ضلع آن از مداد کمی کوتاه تر باشد تا شکل شیب بسازد.
  • با ماژیک یک خط رنگی در امتداد لبه ی مایل کاغذ(وتر مثلث) بکشید. این کار مارپیچ را آشکار و برجسته خواهد کرد.
  • کاغذ را از طرف ضلع کوچکتر مثلث دور مداد بپیچید. در موقع پیچیدن کاغذ، لبه ی کاغذ یا قاعده ی مثلث را صاف نگه دارید. حال که کاغذ را دور مداد پیچیده اید می بینید که دنده های یک پیچ که به دور مداد پیچیده شده است در واقع یک سطح شیبدار است.

چه اتفاقی می افتد ؟

ضلع رنگ شده ی مثلث، الگویی را تشکیل می دهد. استفاده از سطح شیبدار، کار یا انرژی لازم برای انجام کارها را کم می کند.

هر پیچ را می توان سطح شیبداری فرض کرد که دور یک میله پیچانده شده است.

آیا می دانید که...

کوبیدن میخ نسبت به پیچاندن پیچ انرژی بیشنری می خواهد. و این در حالی است که اتصال پیچ از اتصال میخ محکم تر است.

در بعضی از انواع جک، برای بلند کردن بارهای سنگین، از پیچ استفاده می شود. پیچ در داخل یک پایه ی دنده شده قرار می گیرد و با چرخاندن یک دسته به طرف بالا حرکت می کند.

پیچ ارشمیدس، ماشین ساده ای است که برای بالا بردن یا جلو راندن مواد از آن استفاده می شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی