آب پاش

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های مایعات و گازهاست. هدف این آزمایش مشاهده ی این است که چگونه با کاهش فشار هوا می توان مایع را بالا کشید.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

لیوان آب

نی نوشابه

تیغ یک لبه

روش کار:

  • از بزرگتر خود بخواهید که با دقت روی نی شیاری، در فاصله ی 5 سانتی متر از یک سر آن، ایجاد کند. مراقب باشید که نی را ته نبرید. قسمت بزرگتر نی را صاف کنید و آن را از قسمت برش خورده خم کنید.
  • قسمت کوتاه تر نی را در داخل لیوان آب قرار دهید، طوری که محل خمیدگی بالای سطح آب و دور از لبه ی لیوان باشد، محکم در نی بدمید.
  • چه می بینید؟ آیا می توانید توضیح دهید چه اتفاقی می افتد؟ فشار جو چه تاثیری بر آزمایش شما دارد؟ بین این آزمایش و طرز کار اسپری خوشبو کننده چه ارتباطی هست؟

چه اتفاقی می افتد ؟

هر مایعی که سریع تر حرکت می کند، فشار کمتری دارد. رنگ پاش های بادی که برای پاشیدن رنگ به کار می روند، با فشار کم هوا کار می کنند. کاربراتور موتورهای بنزینیمحفظه ی باریکی دارد که سرعت جریان هوا را افزایش می دهد و سوخت را به صورت ذرات ریز به داخل می کشد. سپس سوخت به سیلندرها می رسد و در آنجا مشتعل می شود.

آیا می دانید که...

در بسیاری از ماشین های خودپرداز بانک ها، از سیستم خلا برای جابه جایی پول و اسناد مشتری استفاده می شود.

اسپری مایع ظرف شویی که در آشپزخانه می بینید بر اساس همان اصل و قاعده ای کار می کند که آزمایش شما بر آن اساس کار می کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی