برگه ی هوابر

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های مایعات و گازهاست. هدف از این آزمایش مشاهده ی این است که چگونه هوای در حال حرکت نیروی بالابر ایجاد می کند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

صفحه ی کاغذ به عرض حدود 8 سانتی متر و طول 25 سانتی متر

مقوا

نوار چسب

پنکه

روش کار:

  • کاغذ را به شکل یک حلقه و به گونه ای که حلقه یک لبه داشته باشد، تا کنید که طول آن حدود 12.5 سانتی متر شود.
  • دو لبه ی کاغذ را با هم نگه دارید و کاغذ را به مقوا بچسبانید. قبل از چسباندن نوار چسب، لبه ی رویی کاغذ را طوری حرکت دهید که حلقه را کمی باز کند. این کار سبب می شود که کف حلقه ی صاف روی مقوا بنشیند و نیمه ی رویی خمیده شود.
  • حالا یک برگه ی هوابر ساخته اید. برگه ی هوابر را روی مقوا بچسبانید.
  • مقوا را جلو پنکه نگه دارید طوری که لبه ی چسب خورده ی آن به طرف پنکه باشد. پنکه را روی دور تند بگذارید.
  • چه چیزی مشاهده می کنید؟ فکر می کنید که چرا بره ی هوابر این کار را می کند؟ چه تفاوتی بین سرعت هوای رو و زیر کاغذ وجود دارد.

چه اتفاقی می افتد؟

سرعت هوای در حال حرکت روی، یا از اطراف، یک سطح خمیده تمایل دارد که فشار هوای روی سطح را کاهش دهد.

کجا می توانید برگه های هوابر دیگری پیدا کنید؟ آیا بالهای یک هواپیما به شکل این برگه ی هوابر هستند؟ پره های ملخ هیلیکوپتر یا پروانه ی قایق چطور؟ آیا اتوموبیل و قایق هم می توانند برگه ی هوابر داشته باشند؟

آیا می دانید که...

قبل از اینکه بالهای یک هواپیمای غول پیکر نیروی لازم برای پرواز آن را ایجاد کنن، باید سرعت آن به 290 کیلومتر در ساعت برسد.

پره های ملخ هلیکوپتر، درست شبیه بالهای هواپیما، نیروی بالابر ایجاد می کنند. صدای تاپ-تاپی که می شنوید، به این دلیل است که سرعت نوک پره ها از سرعت صوت بیشتر است و دیوار صوتی شکسته می شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی