توپ پرنده

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های مایعات و گازهاست. هدف از این آزمایش مشاهده ی تاثیر ستونی از هوا بر روی جسمی گرد است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

سشوار دستی

توپ پینگ پونگ

لوله ی مقوایی حوله ی کاغذی

نوار چسب کاغذی

قیف کوچک

روش کار:

  • سشوار را روی درجه ی سرد، در حالت رو به بالا، روشن کنید.
  • لوله ی سشوار را رو به بالا بگیریدو توپ پینگ پونگ را در مرکز ستون هوا قرار دهید و سپس توپ را رها کنید. توپ چه می کند ؟ فکر می کنید چرا توپ این طور رفتار می کند؟
  • توپ را به آرامی به یک طرف ستون هوا حرکت دهید و حال توپ را رها کنید حال توپ جه طور رفتار می کند ؟
  • سشوار را خاموش کنید و لوله ی مقوایی را روی لوله ی سشوار بچسبانید
  • سر کوچک قیف را در انتهای لوله قرار دهید. قیف را با دست نگه دارید یا آن را با چسب به لوله بچسبانید
  • سشوار را روشن کنید و توپ پینگ پونگ را در داخل قیف قرار دهید. حا توپ چه رفتاری می کند؟
  • حال اگر سشوار را به سمت پایین بگیرید چه اتفاقی برای توپ می افتد.

چه اتفاقی می افتد؟

هر قدر هوا سریع تر حرکت کند، فشار آن بیشتر افت می کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی