بطری موشکی

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های مایعات و گازهاست. هدف این آزمایش ساختن و پراندن یک موشک مدل است

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

بطری نوشابه ی خانواده 2 لیتری

مقوای نازک

نوار چسب کاغذی

چوب پنبه ی سر بطری

چکش

میخ

قیف

آب

تلمبه ی دوچرخه و سوزن توپ بسکتبال

روش کار:

  • به کمک قیچی چهار عدد باله برای موشک ببرید. در هنگام استفاده از قیچی احتیاط کنید. طول یاله ها طوری انتخاب کنیدکه بعد از چسباندن، تاحدود 10 سانتی متربعد از بطری ادامه پیدا کنند. باله ها باید هم اندازه باشند و به فواصل مساوی از هم قرار بگیرندو و گرنه موشک شما کج  خواهد شد. می توانید با استفاده از الگوی زیر باله ها را ببرید.
  • باله ها را برای چسباندن به بطری آماده کنید.
  • باله ها را با نوار چسب کاغذی به بطری بچسبانید.
  • چوب پنبه را روی یک تکه چوب قرار دهید و وسط آن با میخ و چکش سوراخ کوچکی ایجاد کنید. این سوراخ باید برای سوزن تلمبه مناسب باشد.
  • به کمک قیف، بطری را تا حدود 1/5 آب کنید و در آن را با چوب پنبه ببندید.
  • موشک را به محوطه­ای باز و بزرگ در بیرون از خانه ببرید.
  • سوزن را به تلمبه متصل کنید و آن سر دیگر سوزن را در سوراخ چوب پنبه قرار دهید.
  • موشک را روی باله هایش، در وضعیت عمودی، قرار دهید و تلمبه را تا جایی که طول شلنگ اجازه می دهد، عقب بکشید تا بتوانید دور از موشک بایستید. هوا را با تلمبه وارد بطری کنید. 10 ثانیه صبر کنید و بشمارید... سه، دو،یک... پرتاب!
  • تلمبه زدن را شروع کنید و به شدت تلمبه بزنید چه اتفاقی می افتد؟ با مقادیر مختلف آب نیز آزمایش را انجام دهیدو نتایج را یادداشت کنیدتا ببینید کدام آزمایش موفق تر بوده است.

چه اتفاقی می افتد ؟

هر عمل، عکس العمل مساوی ولی در جهت مخالف دارد. اگر جسمی را هل بدهید یا بکشید، آن جسم هم متقابلا شما را هل می دهدیا می کشد. در فضا که هیچ هوایی وجود ندارد تا مولکول های آن به هم فشار وارد کنند، گازهایی که از از موتور موشک خارج می شوند، آن را به جلو می رانند و خود به عقب رانده می شوند، در یک لحظه و در اوج پرواز، موشک بی وزن می شود.

اصطلاحات وزن و جرم اغلب، به اشتباه به جای همدیگر به کار می روند. وزن اندازه ی نیروی گرانی است. جرم مقدار ماده ی یک جسم است. در فضا، جرم فضانواردان به اندازه ی جرم آن ها روی زمین است، اما بیشتر اوقات وزن آن ها کمتر استیا اصلا وزنی ندارند.

آیا می دانید که...

موشک در فضای خالی، یا خلا، بهتر از جو حرکت می کند.

دو موشک کمکی بزرگکه شاتل فضایی را به فضا می برند، بیش از 45 متر طول و در حدود 4 متر عرض دارند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی