نوبت تراکم

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های مایعات و گازهاست. هدف این آزمایش مشاهده ی این است که هوا را می توان فشرده کرد.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

کاسه ی بزرگ

آب

لیوان شفاف

روش کار:

  • کاسه را از آب پر کنید.
  • لیوان را به صورت سروته نگه دارید و به آرامی آن را به طرف ته کاسه فشار دهید. به حباب های هوا که از آب خارج می شوند توجه کنید.
  • به سطح آب در داخل لیوان نگاه کنید. هوای داخل آن کجا رفته است؟ آیا فضای کمتری را اشغال کرده است ؟ چرا فکر می کنید که سطح آب تغییر کرده است ؟

چه اتفاقی می افتد ؟

ذرات کوچک هوا را، که مولکول های هوا نامیده می شوند، می توان در هم فشرده کرد. هوای فشرده کاربردهای زیادی دارد.مثلا از آن برای باد کردن توپ بسکتبال یا لاستیک دوچرخه استفاده می شود. از هوای فشرده برای به کار انداختن ماشین ها و حتی برای متوقف کردن قطارهانیز می توان استفاده کرد.

آیا می دانید که...

وزن یک توپ بسکتبال پر از باد بیشتر از توپ باد نشده است

گرمای صاعقه هوای اطراف آن را به شدت فشرده می کند و رعد را به وجود می آورد که ما صدای آن را می شنویم.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی